02.03.2020

Международная инвестиционная выставка MIPIM 2020 перенесена во второй раз

Международная инвестиционная выставка MIPIM перенесена во второй раз. Новые даты выставки – 16-19 март 2021. Ранее выставку уже переносили на июнь 2020 из-за высокой вероятности распространения коронавируса Covid-19. В этот раз причиной переноса стало стремительное распространение вируса в Европе и мире.

«Запланированные даты проведения Международной выставки недвижимости «МИРИМ-2020» с 10 по 13 марта перенесены на 16-19 марта 2021 года. Такое решение принято в связи с распространением короновируса (Covid-19) и с целью обеспечения здоровья и безопасности участников выставки», – сообщил официальный представитель выставки MIPIM в Украине Дмитрий Допиро.

В официальном заявлении организаторов сообщается, что все обязательства и договоренности перед зарегистрированными участниками остаются в силе и переносятся на 2021 год.  С компаниями, у которых есть вопросы касательно возврата стредств, организаторы будут контактировать отдельно для обсуждения деталей и возможностей.

По словам соорганизатора украинской делегации на MIPIM Анны Нестули подготовка к MIPIM продолжается. В ближайшие месяцы мы сможем актуализировать запланированные мероприятия, промо активности и планы.

«Мы уже коммуницировали с представителями от Украины, и рады сообщить, что состав делегации остается почти без изменений. Благодарны нашим партнерам и участникам за понимание и активную позицию.

Безусловно, ближайшие месяцы будут непростыми для бизнеса во всем мире. Но цель большинства посетителей MIPIM – в налаживании коммуникаций на глобальном уровне, и наши участники прекрасно осознают, что эта ценность выставки не теряет актуальности в любое время. Уверена, что подготовка к MIPIM 2021 пройдет еще на более высоком уровне».

Кроме того, перенос даты – это возможность присоединиться к делегации для тех, кто не успел это сделать.

Напомним, среди участников от Украины в 2020 году — компании UDP, Altis Holding, DELTA Ukraine, Mandarin Plaza Group, STRIX.Property Investment Bouеtique, Invest in Projects, Masnavi Capital, TK Property Management, Intergal Bud, Dragon Capital, Kreator Bud, Midland Development, Toronto-Kyiv, Promprylad.Renovation. Отдельный стенд подготовила компания City One Development.

МАТЕРІАЛ УКРАЇНСЬКОЮ

Міжнародна інвестиційна виставка MIPIM 2020 перенесена вдруге

Міжнародна інвестиційна виставка MIPIM перенесена вдруге. Нові дати виставки – 16-19 березня 2021. Раніше виставку вже переносили на червень 2020 через високу ймовірноість поширення коронавируса Covid-19. Цього разу причиною перенесення стало стрімке поширення вірусу в Європі та світі.

«Заплановані дати проведення Міжнародної виставки нерухомості «МІРІМ-2020» з 10 по 13 березня перенесені на 16-19 березня 2021 року. Таке рішення прийнято у зв’язку з поширенням короновіруса (Covid-19) і з метою забезпечення здоров’я та безпеки учасників виставки», — повідомив офіційний представник виставки MIPIM в Україні Дмитро Допіро.

В офіційній заяві організаторів повідомляється, що всі зобов’язання і домовленості перед зареєстрованими учасниками залишаються в силі і переносяться на 2021 рік. З тими компаніями, у яких є питання щодо повернення грошей, організатори будуть контактувати окремо для обговорення деталей і можливостей.

За словами співорганізатора української делегації на MIPIM Анни Нестулі підготовка до MIPIM триває. У найближчі місяці ми зможемо актуалізувати заплановані заходи, промо активності і плани.

«Ми вже комунікували з представниками від України, і з радістю повідомляємо, що склад делегації залишається майже без змін. Вдячні нашим партнерам та учасникам за розуміння та активну позицію.

Безумовно, найближчі місяці будуть непростими для бізнесу в усьому світі. Але мета більшості відвідувачів MIPIM – у налагодженні комунікацій на глобальному рівні, і наші учасники прекрасно усвідомлюють, що ця цінність виставки не втрачає актуальності в будь-який час. Впевнена, що підготовка до MIPIM 2021 проходитиме ще на більш високому рівні».

Крім того, перенесення дати – це можливість приєднатися до делегації для тих, хто не встиг це зробити.

Нагадаємо, серед учасників від України в 2020 році – компанії UDP, Altis Holding, DELTA Ukraine, Mandarin Plaza Group, STRIX.Property Investment Boutique, Invest in Projects, Masnavi Capital, TK Property Management, Intergal Bud, Dragon Capital, Midland Development, Toronto -Kyiv, Promprylad.Renovation. Окремий стенд підготувала компанія City One Development.

Рус

Starting from visiting the investinprojects.pro, the users give their consent to process their IP address , cookies and other data for the purpose of marketing and statistics. Otherwise, please leave the web-page. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close